Lesnice a lesné rohy

V tejto sekcii nájdete lovecké hudobné nástroje - lesnica, lesný roh, horna. Lesnica je prirodzený lesný roh (nemá klapky), Používa sa pre hranie poľovníckych loveckých signálov a loveckej hudby. Na lesnici sa dá hrať 7 alikvótnych (prirodzených) tónov. Prirodzený tón sa tvorí zmenou nátisku. Ostatné tóny sa hrajú pomocou druhej ruky ( rôzne sa zapcháva ozvučník). Takýmto tónom sa hovorí skryté tóny. Lesný roh je plechový hudobný nástroj s kónickou trubicou.Bol vyvinutý z loveckých hudobných nástrojov používaných pre hranie fanfár a signálov pri love zveri. Má charakteristický stočený tvar, zvuková trubica má dĺžku vyše 4 metre a je zakončená širokým ozvučníkom. Jeho tónový rozsah sú štyri oktávy aj viac, podľa zdatnosti hráča.
Top
A - Z
Cena ▲
Cena ▼