Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne potvrdením objednávky a vystavením daňového dokladu – faktúry.

2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar vrátený bez udania dôvodu je zákazník povinný vrátiť s originálnym obalom a s kompletným príslušenstvom. Ak tovar obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. V prípade nekompletného, poškodeného alebo opotrebovaného tovaru bude tovar vrátený späť kupujúcemu a to na náklady kupujúceho.

3. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

4. Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a tiež tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese eplay@eplay.sk alebo osobne v sídle dodávateľa.

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy: formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Adresa pre zasielanie reklamácií alebo vrátenie tovaru:
Hudobné nástroje ePlay
Rastislavova 11
971 01 Prievidza