Všeobecná hudobná náuka

Produkty
Filter
<<  <  1  >  >>
 
FRONTMAN Akordy Akordy
do košíka
2,80 €
Hravé notičky - Ľudmila Fetteriková Hravé notičky sú určené deťom MŠ, ZŠ a ZUŠ, ktoré majú záujem naučiť sa noty rýchlo a hravým spôsobom. Tomuto cieľu slúžia autorkine pesničky a pracovné listy. Publikácia tvorivými metódami ponúka pestrý rad činností: spievanie, maľovanie, kreslenie a vys 8,00 € Hudobná cvičebnica - Igor Dibák Hudobná cvičebnica pre žiakov prípravného štúdia hudobného odboru
do košíka
3,90 €✔ SKLADOM
Kniha - Akordy najpoužívanejšie akordy pre gitaru, mandolínu, banjo, basu a klávesové nástroje
do košíka
3,20 €✔ SKLADOM
Martin Vozar - Hudobná náuka 1 Pracovný zošit je určený pre prvý ročník hudobnej náuky v ZUŠ. Hudobná teória je prehľadne spracovaná (názorné vysvetlenie pojmov a predpísané príklady so zadaním, ktoré žiaci doplňujú).
do košíka
1,99 €✔ SKLADOM
Martin Vozar - Hudobná náuka 2 Pracovný zošit je určený pre 2. ročník hudobnej náuky v ZUŠ. Učivo je spracované prehľadne (názorné vysvetlenie pojmov a predpísané príklady so zadaním). Úlohy vychádzajú z prvého dielu zošita Hudobná náuka 1 a sú doplnené o nové poznatky.
do košíka
1,99 €✔ SKLADOM
Martin Vozar - Hudobná náuka 3 Pracovný zošit je určený pre 3. ročník hudobnej náuky na ZUŠ. Učivo je spracované prehľadne (názorné vysvetlenie pojmov a predpísané príklady so zadaním). Úlohy vychádzajú z druhého dielu zošita Hudobná náuka 2 a sú doplnené o nové poznatky
do košíka
1,99 €✔ SKLADOM
Martin Vozar - Hudobná náuka 4 Zošity obsahujú základné poznatky o hudobných nástrojoch, speváckych zboroch, symfonickom a komornom orchestri. Rytmické cvičenia nadväzujú na zošit Hudobná náuka 3. Sú doplnené zaujímavými úlohami zameranými na osminové a šestnástinové noty, trioly, bodk
do košíka
1,99 €✔ SKLADOM
Martin Vozar - Hudobná náuka 5 Zošit Hudobná náuka pre 1. a 2. ročník 2. časti prvého stupňa základného štúdia ZUŠ obsahuje poznatky z hudobnej teórie a dejín hudby. Učivo je prehľadne usporiadané a pomocou úloh si môžu žiaci precvičiť svoje vedomosti (stupnice, intervaly, akordy).
do košíka
1,99 €✔ SKLADOM
Martin Vozar - Hudobná Náuka 6 Pracovný zošit hudobnej náuky na ZUŠ. Učivo je spracované prehľadne (názorné vysvetlenie pojmov a predpísané príklady so zadaním). Žiaci si precvičujú stupnice, doplňujú intervaly, kvintakordy a ich obraty.
do košíka
1,99 €✔ SKLADOM
Martin Vozar - Hudobná Náuka 7 Siedmy diel hudobnej náuky
do košíka
3,70 €✔ SKLADOM
Notovníček - Vozár, Pospíšilová Notovníček je určený pre deti prípravného štúdia v ZUŠ a I. stupňa v ZŠ
do košíka
3,10 €✔ SKLADOM
Oľga Hricová - Hudobný zošitok Originálny úvod do sveta hudobnej teórie. To je publikácia Hudobný zošitok vydavateľstva Hudobný fond. Reedícia mimoriadne úspešnej pomôcky pre žiakov, pedagógov aj rodičov patrí k najvýraznejším titulom vo svojej pedagogickej kategórii.
do košíka
4,85 €✔ SKLADOM