Ústne harmoniky

Ústna harmonika, alebo tiež fúkacia harmonika je malý ručný dychový nástroj. Na harmoniku sa hrá ústami a tón sa vytvára fúkaním alebo vdychovaním vzduchu. Prúdenie vzduchu potom rozkmitá malé kovové jazýčky naladené na príslušný tón. Základné delenie fúkacích harmoník je na diatonické, chromatické a akordové.
Top
A - Z
Cena ▲
Cena ▼